Καθαρισμοί

Ένα ακόμα βήμα
Ένας ακόμα καθαρισμός, μία ακόμα συντήρηση παλιάς, ξεχασμένης από τον κόσμο πανέμορφης ιστορικής διαδρομής