Πανέμορφο, ιστορικό μονοπάτι της κεντρικής Χίου που διασχίζει μια εντυπωσιακή λαγκαδιά, ωστόσο παραμελημένο για χρόνια. Σε κάποια σημεία είναι εμφανέστατο με στιβαρή αντιστήριξη, αλλά σε κάποια άλλα έχει σχεδόν εξαφανισθεί, κυρίως λόγω κατολισθήσεων. Ο εντοπισμός του έγινε από τον Γιώργο Χαλάτση, ο οποίος συντονίζει και τις δράσεις καθαρισμού και επαναχάραξής του όπου χρειάζεται. Η διάνοιξη παλιών μονοπατιών είναι πολύ κοπιαστική, αλλά στο τέλος της ημέρας αφήνει αισθήματα γλυκιάς ικανοποίησης, ειδικά αν γίνεται με καλή παρέα.