Αμπελόβουνο

K
Με τον Κ δεν είχαμε περπατήσει ποτέ μαζί στη Χίο, παρά μόνο σε μια διαδρομή με μερικές δεκάδες ακόμα ανθρώπους