Τα κείμενα της ιστοσελίδας είναι πρωτότυπα. Η χρήση τους και η αναδημοσίευση επιτρέπεται, με μοναδική προϋπόθεση την αναφορά της προέλευσής τους και την παράθεση του συνδέσμου chioshiking.gr.

Όλες οι φωτογραφίες της ιστοσελίδας παραχωρήθηκαν από τους δημιουργούς τους αποκλειστικά για χρήση σε αυτή. Η χρήση τους δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση.

Ευχαριστούμε θερμά τους φίλους Δέσποινα Αρμενάκη, Γιάννη Βούλγαρη, Μιχάλη Καστερνούδη, Γιώργο Κυριαζή, Γιάννη Κωσταρή, Σταμάτη Μενή και Γιούλη Τελλή για την παραχώρηση των φωτογραφιών τους.