Χιόνια

Τα δυο αδέλφια
Βυθισμένος στο φρέσκο χιόνι μέχρι την μέση, μέσα σε μια πηχτή αδιαπέραστη λευκή ομίχλη...