Στη Χίο υπάρχουν επιλογές για όλους.
Οργανώστε τη δικιά σας πεζοπορία
ή απευθυνθείτε σε ομάδες όπως
το Chios Hiking για expert καθοδήγηση.