Δημήτρης Καραχρήστος

Ανεβήκαμε στις 2 κορφές του Πελινναίου. Ήταν μια ζόρικη διαδρομή, αλλά η παρέα των ντόπιων μας έκανε να ξεχάσουμε κάθε κούραση.