Στη Χίο περπατήστε το νότιο τμήμα
μέχρι το Μοναστήρι της Νέας Μονής […]
Περισσότερες διαδρομές μπορείτε να πραγματοποιήσετε
με την πεζοπορική ομάδα Chios Hiking.