Στη Χίο περπατήστε το νότιο τμήμα μέχρι το Μοναστήρι της Νέας Μονής […]
Περισσότερες διαδρομές μπορείτε να πραγματοποιήσετε με την πεζοπορική ομάδα Chios Hiking.